URSAPHARM:

 

Imprint

Korešpondenčná adresa:

URSAPHARM spol. s r.o.
Studená 5, 821 04 Bratislava
Slovenská republika

Adresa kancelárie Praha:

URSAPHARM spol. s r.o.
Kubánské náměstí 1391/11
100 00 Praha 10
Česká republika

telefon: +420 295 560 468
e-mail: info@ursapharm.cz

Sídlo spoločnosti:

URSAPHARM spol. s r.o.
Kubánské náměstí 1391/11
100 00 Praha 10

IČO: 61 67 81 39
DIČ: CZ 61678139
URSAPHARM spol. s r.o. vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka C 34535.

Konateľ spoločnosti:

PharmDr. Pavel Jůza

Photo Credits

iStockphotos
©iStockphoto.com/asiseeit, ©iStockphoto.com/ersler, ©iStockphoto.com/bholland, ©iStockphoto.com/Photo-Max, ©iStockphoto.com/TommL, ©iStockphoto.com/erikreis, ©iStockphoto.com/DNY59, ©iStockphoto.com/oonal

getty
©getty images/George Doyle