URSAPHARM:

 

HYLO®- PROTECT je od 1.4.2018 z dôvodu harmonizácie obchodného názvu tohto produktu v Európe nahradený zdravotníckou pomôckou HYLO DUAL®. Okrem zmeny názvu a dizajnu k inej zmene nedochádza. HYLO®- PROTECT sa už nebude do SR dovážať.

Viac informácií o produkte HYLO DUAL® tu.